puasa memberi kekuatan dalaman

Doa disifatkan dalam salah sebuah hadis sebagaisenjata orang Islam dan pada ketika yang laindiibaratkan sebagai otak dari ibadat. Orang yangberpuasa seharusnya membanyakkan berdoa kepada Allah.Doa memberi pengharapan dan menambah keyakinan seoranghamba terhadap penciptanya. Doa juga menyedarkanmanusia betapa kerdil dan lemah manusia terhadapperancangan Allah.
Walau apa pun yang dirancang manusia ditangan Allahjua kuasa penentunya. Usaha manusia tidak akan dapatmengatasi qadak dan qadar Allah.
Orang yang berpuasa digalakkan untuk banyak berdoahinggakan disebut dalam satu hadis bahawa merekatermasuk dalam 3 golongan manusia yang tidak akanditolak doanya. Sabda Rasulullah yang bermaksud 3orang yang tidak akan ditolak doanya ialah pemerintahyang adil, orang yang berpuasa hingga dia berbuka danorang yang teraniaya. Dapatlah kita fahami disini latihan jiwa hasil daripada puasa akanmenyebabkanmanusia hampir kepada Allah dan lantaran ia dekatkepada Allah doanya mudah diperkenankan.
Manusia yang banyak berdoa kepada Allah bukan sajaakan akur pada ketentuan Allah tetapi berkeyakinanbahawa Allah memakbulkan permintaannya bahkan apa yangtelah ditentukan Allah adalah yang terbaik untukdirinya.
Dalam ayat 186 Surah Al-Baqarah yang bermaksud:''Apabila hambaKu bertanya tentang Aku katakan (wahaiMuhammad) bahwa Aku dekat dan Aku menyampaikan doaorang yang meminta kepada Ku.''
Allah menjanjikan bahawa setiap yang meminta pastiakandimakbulkan permintaannya. Ini bermakna Dia akanmengotakan janji-Nya. Apa yang dihajati oleh orangyang berdoa tadi akan ditunaikan tetapi menurut caraAllah dan perancangan-Nya bukan perancangan manusia.Kadang-kadang perancangan Allah sama denganperancangan orang yang meminta kadang-kadang iaberbeza. Apa pun yang pasti doanya termakbul dan Allahmemberi pilihan yang terbaik untuk manusia itu.
Ibadat puasa bukan saja menggandakan pahala untukorang yang taat melakukannya tetapi ia menambahkekuatan spirituil melalui sifat ikhlas. Amalan puasaadalah antara manusia dengan Allah.Jika kita makan atau minum dengan diam-diam mungkintiada siapa yang melihat cuma Allah saja yang tahu.Dengan ini puasa menanam sifat jujur dalam dirisendiri dan kepada Allah.Apabila kita membiasakan diri dengan ikhlas, kitabertambah yakin dengan segala tindak-tanduk kita.Kerana pentingnya sifat ikhlas ini Allah s.w.t.sendiri yang akan membatas pahala orangyang berpuasa.
Ketahanan badan yang diperoleh melalui latihanberlapar dalam puasa juga menghasilkan ketahananmental dan rohani. Melalui puasa dapatlah kita fahamibahawa seseorang menjadi kuat dan boleh bekerjabukanlah kerana makan saja tetapi keranakeyakinan dan iman kepada Allah akan menjadi nadipenggerak kepadanya.
Ini terbukti dalam sejarah peperangan Badar yangberlaku dalam bulan Ramadan ketika pertama kali orangIslam diwajibkan berpuasa. Kekuatan seorang sahabatboleh bertambah menjadi kepada tenaga kekuatan duapuluh orang hanya kerana keimanan yang jitu padaAllah. Walaupun mereka sedang berpuasa musuhyang kenyang akhirnya tewas ditangan orang Islam yanglapar dan sedikit jumlahnya.
Kesan kerohanian ini sebolehnya dikekalkan dalam diriorang Islam. Dengan itu mereka dianjurkan meneruskanpuasa sunat enam hari dalam bulan Syawal supayakekuatan rohani ini berkesinambungan.
Bahkan untuk menjamin kesan kerohanian ini lebihdirasai dan berterusan, dari sebelum Ramadan orangIslam sudah mula berjinak-jinak dan berlatih melaluipuasa Rejab dan Syaaban.
Puasa Ramadan berbeza dengan puasa dalam bulan lain.Ia penuh keberkatan, kedatangannya dialu-alukan danpemergiannya ditangisi. Jika manusia tahu apa yangterkandung daripada keberkatannya mereka akan memohonsupaya Ramadan itu sepanjang tahun. Sayang sedikitbagi kebanyakan kita penekanan persediaan Ramadanialah seolah-olah Ramadan terpaksa dilalui untukmeraikan raya. Persiapan untuk raya melebihi daripadapersiapan untuk puasa., Seharusnya kita bersiap untukpuasa bersedia meningkatkan kekuatan dalaman.
Bulan Ramadan sangat istimewa. Berkat dan rahmatnyamembuat kebanyakan orang terpanggil untuk membuatkebajikan dan menambah ibadat.
Orang yang jarang membuat amalan sunat pun akansanggupsama-sama berjemaah, tadarus dan bertarawih. Palingtidak pun mereka terpanggil ke masjid untuk menikmatijuadah berbuka dan ''moreh'' selepas tarawih yangdisedekahkan oleh orang ramai.
Faktor pembangunan kekuatan manusia sebenarnya adalahterletak pada tiga perkara utama iaitu akal, rohanidan jasmani.Semua kekuatan ini dapat dibina melalui puasa. Akalmenjadi kuat dengan pembacaan al-Quran. Rohani danjiwa pula kental dengan zikir dan istighfar. Fizikalbadan pula mendapat ketahanan melalui puasa.
Ibadat puasa sesungguhnya berbeza dengan ibadat yanglain.Kesannya tidak terlibat secara zahir. Ia lebihmerupakan amalan dalaman yang tersirat dalam diriseseorang. Ia berupayamemberi kekuatan dalaman untuk pembangunan insan.

0 comments:

Friday, September 5, 2008

puasa memberi kekuatan dalaman

Posted by ~pyda313~ at 5.9.08
Doa disifatkan dalam salah sebuah hadis sebagaisenjata orang Islam dan pada ketika yang laindiibaratkan sebagai otak dari ibadat. Orang yangberpuasa seharusnya membanyakkan berdoa kepada Allah.Doa memberi pengharapan dan menambah keyakinan seoranghamba terhadap penciptanya. Doa juga menyedarkanmanusia betapa kerdil dan lemah manusia terhadapperancangan Allah.
Walau apa pun yang dirancang manusia ditangan Allahjua kuasa penentunya. Usaha manusia tidak akan dapatmengatasi qadak dan qadar Allah.
Orang yang berpuasa digalakkan untuk banyak berdoahinggakan disebut dalam satu hadis bahawa merekatermasuk dalam 3 golongan manusia yang tidak akanditolak doanya. Sabda Rasulullah yang bermaksud 3orang yang tidak akan ditolak doanya ialah pemerintahyang adil, orang yang berpuasa hingga dia berbuka danorang yang teraniaya. Dapatlah kita fahami disini latihan jiwa hasil daripada puasa akanmenyebabkanmanusia hampir kepada Allah dan lantaran ia dekatkepada Allah doanya mudah diperkenankan.
Manusia yang banyak berdoa kepada Allah bukan sajaakan akur pada ketentuan Allah tetapi berkeyakinanbahawa Allah memakbulkan permintaannya bahkan apa yangtelah ditentukan Allah adalah yang terbaik untukdirinya.
Dalam ayat 186 Surah Al-Baqarah yang bermaksud:''Apabila hambaKu bertanya tentang Aku katakan (wahaiMuhammad) bahwa Aku dekat dan Aku menyampaikan doaorang yang meminta kepada Ku.''
Allah menjanjikan bahawa setiap yang meminta pastiakandimakbulkan permintaannya. Ini bermakna Dia akanmengotakan janji-Nya. Apa yang dihajati oleh orangyang berdoa tadi akan ditunaikan tetapi menurut caraAllah dan perancangan-Nya bukan perancangan manusia.Kadang-kadang perancangan Allah sama denganperancangan orang yang meminta kadang-kadang iaberbeza. Apa pun yang pasti doanya termakbul dan Allahmemberi pilihan yang terbaik untuk manusia itu.
Ibadat puasa bukan saja menggandakan pahala untukorang yang taat melakukannya tetapi ia menambahkekuatan spirituil melalui sifat ikhlas. Amalan puasaadalah antara manusia dengan Allah.Jika kita makan atau minum dengan diam-diam mungkintiada siapa yang melihat cuma Allah saja yang tahu.Dengan ini puasa menanam sifat jujur dalam dirisendiri dan kepada Allah.Apabila kita membiasakan diri dengan ikhlas, kitabertambah yakin dengan segala tindak-tanduk kita.Kerana pentingnya sifat ikhlas ini Allah s.w.t.sendiri yang akan membatas pahala orangyang berpuasa.
Ketahanan badan yang diperoleh melalui latihanberlapar dalam puasa juga menghasilkan ketahananmental dan rohani. Melalui puasa dapatlah kita fahamibahawa seseorang menjadi kuat dan boleh bekerjabukanlah kerana makan saja tetapi keranakeyakinan dan iman kepada Allah akan menjadi nadipenggerak kepadanya.
Ini terbukti dalam sejarah peperangan Badar yangberlaku dalam bulan Ramadan ketika pertama kali orangIslam diwajibkan berpuasa. Kekuatan seorang sahabatboleh bertambah menjadi kepada tenaga kekuatan duapuluh orang hanya kerana keimanan yang jitu padaAllah. Walaupun mereka sedang berpuasa musuhyang kenyang akhirnya tewas ditangan orang Islam yanglapar dan sedikit jumlahnya.
Kesan kerohanian ini sebolehnya dikekalkan dalam diriorang Islam. Dengan itu mereka dianjurkan meneruskanpuasa sunat enam hari dalam bulan Syawal supayakekuatan rohani ini berkesinambungan.
Bahkan untuk menjamin kesan kerohanian ini lebihdirasai dan berterusan, dari sebelum Ramadan orangIslam sudah mula berjinak-jinak dan berlatih melaluipuasa Rejab dan Syaaban.
Puasa Ramadan berbeza dengan puasa dalam bulan lain.Ia penuh keberkatan, kedatangannya dialu-alukan danpemergiannya ditangisi. Jika manusia tahu apa yangterkandung daripada keberkatannya mereka akan memohonsupaya Ramadan itu sepanjang tahun. Sayang sedikitbagi kebanyakan kita penekanan persediaan Ramadanialah seolah-olah Ramadan terpaksa dilalui untukmeraikan raya. Persiapan untuk raya melebihi daripadapersiapan untuk puasa., Seharusnya kita bersiap untukpuasa bersedia meningkatkan kekuatan dalaman.
Bulan Ramadan sangat istimewa. Berkat dan rahmatnyamembuat kebanyakan orang terpanggil untuk membuatkebajikan dan menambah ibadat.
Orang yang jarang membuat amalan sunat pun akansanggupsama-sama berjemaah, tadarus dan bertarawih. Palingtidak pun mereka terpanggil ke masjid untuk menikmatijuadah berbuka dan ''moreh'' selepas tarawih yangdisedekahkan oleh orang ramai.
Faktor pembangunan kekuatan manusia sebenarnya adalahterletak pada tiga perkara utama iaitu akal, rohanidan jasmani.Semua kekuatan ini dapat dibina melalui puasa. Akalmenjadi kuat dengan pembacaan al-Quran. Rohani danjiwa pula kental dengan zikir dan istighfar. Fizikalbadan pula mendapat ketahanan melalui puasa.
Ibadat puasa sesungguhnya berbeza dengan ibadat yanglain.Kesannya tidak terlibat secara zahir. Ia lebihmerupakan amalan dalaman yang tersirat dalam diriseseorang. Ia berupayamemberi kekuatan dalaman untuk pembangunan insan.

0 comments on "puasa memberi kekuatan dalaman"