BELIA MENURUT PANDANGAN SARJANA ISLAM

ABDULLAH NASEH ULWAN

Abdullah Naseh Ulwan (1994) berpendapat, “ Golongan belia adalah golongan yang memikul beban amanah untuk melanjutkan proses pengembangan dakwah dan generasi penerus bagi pembangunan ummah. Pranan belia adalah amat penting kerana golonggan ini adalah pewaris masa depan sesebuah negara dan kepimpinan umat. Pelbagai hadis nabi yang berkaitan dengan peranan golongan belia telah diutarakan bagi menyedarkan para belia tentang hak dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh mereka dalam sesebuah institusi masyarakat menurut kaedah yang telah ditetapkan oleh Islam.”

Abdullah Naseh Ulwan (1995) , “ Wahai belia tahukah kamu sebab apa kamu dujadikan dan apakah tanggungjawab kamu? Kamu dijadikan bagi memastikan peningkatan pengabdian tertinggi dan penyerahan sempurna kepada PenciptaMU, ALLAH. Kemu dijadikan supaya memberi janji setia dan taat kepada ALLAH, RasulNYA dan orang0orang beriman. Tanggungjawabmu wahai belia adalah amanah yang diberikan oleh ALLAH dan kamu dijadikaan supaya menegakkan segala peraturanNYA di atas muka bumi, mengeluarkan manusia daripada perbuatan menyembah sesama makhluk kepada perbuatan menyembah ALLAH, daripada kesempitan duia kepada keluasan akhirat dan daripada kemelut agama-agama kepada keadilan Islam.”

Abdullah Naseh Ulwan (1986) menegaskan,” Sejarah telah membuktikan pada zaman Nabi Muhammad berlaku kebangkitan kaum muda seperti Ali Bin Ali Talib, Usman Bin Affan, Abdullah Bin Masud dan lain-lain lagi. mereka memainkan peranan penting dalam mengembangkan dakwah Islam. Nabi Muhammad sendiri memainkan peranan utama mendidik para sahabatnya supaya beriltizam atau beristiqamah , membentuk akhlak mulia serta menghindari sebarang penyelewengan.”

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (1974) menyatakan bangsa ataupun masyarakat hanya dapat cemerlang apabila unsur-unsur persaudaraan yang kuat, akhlak mulia dan kesedaran agama tersemai dalam sanubari setiap manusia. Apabila unsur-unsur ini lemah, maka bangsa ataupun masyarakat itu juga lemah.

Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi (1998) menegaskan , “ Perlu segera disedari, bahawa pemuda kebangkitan Islam adalah generasi termahal dan paling berharga yang terdapat di negeri-negeri kaum Muslimin. Dalam khutbah Aidil Adha di Iskandariah, Mesir, beberapa tahun yang lalu, saya tegaskan kepada jemaah , “ Sesungguhnya yang termahal di Mesir bukanlah kapas, minyak dan terusan Suez, tetapi para pemudanya.” Pemuda mukmin yang lurus merupakan potensi termahal dalam masyarakat. Mereka adalah kekayaan masyarakat yang sebenarnya, mereka tabungan masa depan ummah. Oleh kerana itu, sewajarnya kita memberi perhatian yang besar kepadanya. Jika anda meninggalkan mereka, maka dengan siapa lagi mereka mahu membangun dan memajukan ummah.”

0 comments:

Monday, November 24, 2008

BELIA MENURUT PANDANGAN SARJANA ISLAM

Posted by ~pyda313~ at 24.11.08
ABDULLAH NASEH ULWAN

Abdullah Naseh Ulwan (1994) berpendapat, “ Golongan belia adalah golongan yang memikul beban amanah untuk melanjutkan proses pengembangan dakwah dan generasi penerus bagi pembangunan ummah. Pranan belia adalah amat penting kerana golonggan ini adalah pewaris masa depan sesebuah negara dan kepimpinan umat. Pelbagai hadis nabi yang berkaitan dengan peranan golongan belia telah diutarakan bagi menyedarkan para belia tentang hak dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh mereka dalam sesebuah institusi masyarakat menurut kaedah yang telah ditetapkan oleh Islam.”

Abdullah Naseh Ulwan (1995) , “ Wahai belia tahukah kamu sebab apa kamu dujadikan dan apakah tanggungjawab kamu? Kamu dijadikan bagi memastikan peningkatan pengabdian tertinggi dan penyerahan sempurna kepada PenciptaMU, ALLAH. Kemu dijadikan supaya memberi janji setia dan taat kepada ALLAH, RasulNYA dan orang0orang beriman. Tanggungjawabmu wahai belia adalah amanah yang diberikan oleh ALLAH dan kamu dijadikaan supaya menegakkan segala peraturanNYA di atas muka bumi, mengeluarkan manusia daripada perbuatan menyembah sesama makhluk kepada perbuatan menyembah ALLAH, daripada kesempitan duia kepada keluasan akhirat dan daripada kemelut agama-agama kepada keadilan Islam.”

Abdullah Naseh Ulwan (1986) menegaskan,” Sejarah telah membuktikan pada zaman Nabi Muhammad berlaku kebangkitan kaum muda seperti Ali Bin Ali Talib, Usman Bin Affan, Abdullah Bin Masud dan lain-lain lagi. mereka memainkan peranan penting dalam mengembangkan dakwah Islam. Nabi Muhammad sendiri memainkan peranan utama mendidik para sahabatnya supaya beriltizam atau beristiqamah , membentuk akhlak mulia serta menghindari sebarang penyelewengan.”

Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun (1974) menyatakan bangsa ataupun masyarakat hanya dapat cemerlang apabila unsur-unsur persaudaraan yang kuat, akhlak mulia dan kesedaran agama tersemai dalam sanubari setiap manusia. Apabila unsur-unsur ini lemah, maka bangsa ataupun masyarakat itu juga lemah.

Yusuf Al-Qardhawi

Yusuf Al-Qardhawi (1998) menegaskan , “ Perlu segera disedari, bahawa pemuda kebangkitan Islam adalah generasi termahal dan paling berharga yang terdapat di negeri-negeri kaum Muslimin. Dalam khutbah Aidil Adha di Iskandariah, Mesir, beberapa tahun yang lalu, saya tegaskan kepada jemaah , “ Sesungguhnya yang termahal di Mesir bukanlah kapas, minyak dan terusan Suez, tetapi para pemudanya.” Pemuda mukmin yang lurus merupakan potensi termahal dalam masyarakat. Mereka adalah kekayaan masyarakat yang sebenarnya, mereka tabungan masa depan ummah. Oleh kerana itu, sewajarnya kita memberi perhatian yang besar kepadanya. Jika anda meninggalkan mereka, maka dengan siapa lagi mereka mahu membangun dan memajukan ummah.”

0 comments on "BELIA MENURUT PANDANGAN SARJANA ISLAM"