~ Kaedah Menghafal A-Quran ~

mSebelum Menghafal

1. Mempunyai azam dan minat untuk menghafal.
2. Memilih waktu yang sesuai untuk menghafal.
3. Memilih tempat yang sesuai untuk menghafal.
4. Berada dalam keadaan tenang.
5. Kosongkan fikiran sebelum menghafal.
6. Pilih sebuah jenis mushaf dan jangan ubah dengan jenid mushaf yang lain.
7. Beristighfar, membaca selawat dan doa sebelum mula menghafal.

Teknik Menghafal

A. Teknik “ Chunking”
1. Memisah-misahkan spotong ayang yang panjang kepada beberapa bahagian yang sesuai mengikut arahan guru.
2. Memisah-misahkan selembar mukasurat kepada beberapa bahagian (2 atau 3 bahagian) yang sesuai.
3. Memisah-misahkan surah kepada beberapa bahagian , contohnya mengikut pertukaran cerita.
4. Memisah-misahkan juz kepada beberapa bahagian mengikut surah , hizib , rubu’ , cerita dan sebagainya.
5. Memisah-misahkan Al-Quran kepada kelompok surah, setiap 10 juz dan sebagainya.

B. Teknik mengulang
1. Membaca sepotong atau sebahagian ayat sekurang-kurangnya lima kali sebelum mula menghafal.
2. Membaca ayat yang telah dihafal berulang-ulang kali (10 atau lebih) sebelum berpindah ke ayat yang seterusnya.
3. Selepas menghafal setiap setengah muka surat , harus diulang beberapa kali sebelum diteruskan bahagian yang kedua.
4. Selepas menghafal satu mukasurat diulang beberapa kali sebelum diteruskan ke muka surat yang seterusnya.
5. Sebelum menghafal bahagian Al-Quran seterusnya , harus diulang bahagian yang sebelumnya.

C. Teknik Tumpu dan Ingat
1. Menumpukan englihatan kepada ayat , mukasurat dan lembaran.
2. Pejamkan mata dan cuba melihatnya dengan minda.
3. Sekiranya masih lagi kabur , buka mata dan tumpukan kembali kepada mushaf.
4. Ulanglah sehingga dapat melihat ayat atau mukasurat tersebut dengan mata tertutup.

D. Teknik Menghafal dengan Seorang Teman
1. Pilih seorang teman yang sama minat.
2. Orang yang pertama membaca dengan disemak oleh orang yang kedua.
3. Orang yang kedua mmbaca dengan disemak oleh orang yang pertama.
4. Saling menebuk ayat antara satu sama lain.

E. Teknik Mendengar Kaset
1. Pilih seorang qari yang baik bagi seluruh Al-Quran atau beberapa qari bagi surah-surah tertentu.
2. Sebelum menghafal , dengar bacaan ayat-ayat yang ingin dihafal beberapa kali .
3. Amati cara, lagu dan tempat berhenti bacaan qari tersebut sehingga terpahat di fikiran.
4. Mula menghafal ayat-ayat tersebut dengan cara dan gaya qari tersebut.
5. Sentiasa mendengar kaset bacaan Al-Quran dan kurangkan atau tinggalkan pendengaran lagu kerana ia akan mengganggu penghafalan.


F. Teknik Merakam Suara
1. Rakamkan bacaan kita di dalam kaset dan dengar semula untuk memastikan bacaaan dan hafalan yang betul.
2. Bagi kanak-kanak, rakamkan bacaan ibu bapa atau guru kemudian diikuti oleh bacaan kanak-kanak tersebut. Minta kanak-kanak tersebut mendengar kembali rakaman tersebut beberapa kali sehingga menghafalnya.


G. Teknik Menulis
1. Tulis kembali mukasurat yang telah dihafal.
2. Kemudian semak semula dengan mushaf.
3. Menulis setiap ayat pertama awal muka surat , atau setiap rubu’ atau setiap juz, atau setiap surah dalam satu helai kertas.

H. Teknik “Pointer” dan “Keyword”
1. Buat beberapa kotak .
2. Setiap kotak merupakan satu mukasurat.
3. Catit dalam kotak tersebut beberapa perkataan yang menjadi keyword bagi mukasurat tersebut.
4. Merenung dan membayangkan kotak tersebut dalam ingatan.

I. Teknik Menghafal Sebelum Tidur.
1. Membaca atau menghafal beberapa potong ayat sebelum tidur.
2. Semasa melelapkan mata, dengar kaset bacaan ayat-ayat tersebut dan bayangkan posisinya di minda kita.
3. Dengar kembali dari awal surah , juz atau hizib , atau mana-mana yang sesuai sehingga ayat yang telah dihafal . cuba bayangkan ayat-ayat yang didengar dari kaset di minda kita.

J. Teknik “ Mindmaping”
1. Bagi setiap Juz, buat 8 cabang , setiap cabang satu rubu’ . tulis ayat pertama rubu’ tersebut dicabagnya.
2. Bagi setiap surah, buat cabang bagi setiap pertukaran cerita atau rubu’.
3. Bagi setiap 10 juz, buat cabang bagi setiap juz , dan cabang yang lebih kecil bagi rubu’.


K. Mengekalkan Hafalan.
1. Jauhi maksiat mata , maksiat telinga dan maksiat hati.
2. Banyak berdoa , terutama waktu mustajab doa seperti ketika berbuka puasa , ketika belayar , selepas azan dan lain-lain lagi.
3. Kerjakan solat hajat kepada ALLAh.
4. Kerjakan solat Taqwiyatul hifz.
5. Menetapkan kadar bacaan setiap hari , contohnya selembar, setengah juz , 1 juz dan sebagainya.
6. Membaca pada waktu pagi dan mengulangnya pada waktu malam.
7. Jangan membaca ketika sedang bosan , marah atau mengantuk.
8. Menulis setiap ayat yang mutashabih.

Moga post yang terkini bermanfaat buat sahabat-sahabat yang lain. Ana telah mengaplikasikan beberapa teknik yang disebut di atas dan ternyata ianya berkesan. Namun , sahabat bolehlah menggunakan kaedah yang sudah biasa dilakukan bagi memudahkan penghafalan.

0 comments:

Monday, May 4, 2009

~ Kaedah Menghafal A-Quran ~

Posted by ~pyda313~ at 4.5.09
mSebelum Menghafal

1. Mempunyai azam dan minat untuk menghafal.
2. Memilih waktu yang sesuai untuk menghafal.
3. Memilih tempat yang sesuai untuk menghafal.
4. Berada dalam keadaan tenang.
5. Kosongkan fikiran sebelum menghafal.
6. Pilih sebuah jenis mushaf dan jangan ubah dengan jenid mushaf yang lain.
7. Beristighfar, membaca selawat dan doa sebelum mula menghafal.

Teknik Menghafal

A. Teknik “ Chunking”
1. Memisah-misahkan spotong ayang yang panjang kepada beberapa bahagian yang sesuai mengikut arahan guru.
2. Memisah-misahkan selembar mukasurat kepada beberapa bahagian (2 atau 3 bahagian) yang sesuai.
3. Memisah-misahkan surah kepada beberapa bahagian , contohnya mengikut pertukaran cerita.
4. Memisah-misahkan juz kepada beberapa bahagian mengikut surah , hizib , rubu’ , cerita dan sebagainya.
5. Memisah-misahkan Al-Quran kepada kelompok surah, setiap 10 juz dan sebagainya.

B. Teknik mengulang
1. Membaca sepotong atau sebahagian ayat sekurang-kurangnya lima kali sebelum mula menghafal.
2. Membaca ayat yang telah dihafal berulang-ulang kali (10 atau lebih) sebelum berpindah ke ayat yang seterusnya.
3. Selepas menghafal setiap setengah muka surat , harus diulang beberapa kali sebelum diteruskan bahagian yang kedua.
4. Selepas menghafal satu mukasurat diulang beberapa kali sebelum diteruskan ke muka surat yang seterusnya.
5. Sebelum menghafal bahagian Al-Quran seterusnya , harus diulang bahagian yang sebelumnya.

C. Teknik Tumpu dan Ingat
1. Menumpukan englihatan kepada ayat , mukasurat dan lembaran.
2. Pejamkan mata dan cuba melihatnya dengan minda.
3. Sekiranya masih lagi kabur , buka mata dan tumpukan kembali kepada mushaf.
4. Ulanglah sehingga dapat melihat ayat atau mukasurat tersebut dengan mata tertutup.

D. Teknik Menghafal dengan Seorang Teman
1. Pilih seorang teman yang sama minat.
2. Orang yang pertama membaca dengan disemak oleh orang yang kedua.
3. Orang yang kedua mmbaca dengan disemak oleh orang yang pertama.
4. Saling menebuk ayat antara satu sama lain.

E. Teknik Mendengar Kaset
1. Pilih seorang qari yang baik bagi seluruh Al-Quran atau beberapa qari bagi surah-surah tertentu.
2. Sebelum menghafal , dengar bacaan ayat-ayat yang ingin dihafal beberapa kali .
3. Amati cara, lagu dan tempat berhenti bacaan qari tersebut sehingga terpahat di fikiran.
4. Mula menghafal ayat-ayat tersebut dengan cara dan gaya qari tersebut.
5. Sentiasa mendengar kaset bacaan Al-Quran dan kurangkan atau tinggalkan pendengaran lagu kerana ia akan mengganggu penghafalan.


F. Teknik Merakam Suara
1. Rakamkan bacaan kita di dalam kaset dan dengar semula untuk memastikan bacaaan dan hafalan yang betul.
2. Bagi kanak-kanak, rakamkan bacaan ibu bapa atau guru kemudian diikuti oleh bacaan kanak-kanak tersebut. Minta kanak-kanak tersebut mendengar kembali rakaman tersebut beberapa kali sehingga menghafalnya.


G. Teknik Menulis
1. Tulis kembali mukasurat yang telah dihafal.
2. Kemudian semak semula dengan mushaf.
3. Menulis setiap ayat pertama awal muka surat , atau setiap rubu’ atau setiap juz, atau setiap surah dalam satu helai kertas.

H. Teknik “Pointer” dan “Keyword”
1. Buat beberapa kotak .
2. Setiap kotak merupakan satu mukasurat.
3. Catit dalam kotak tersebut beberapa perkataan yang menjadi keyword bagi mukasurat tersebut.
4. Merenung dan membayangkan kotak tersebut dalam ingatan.

I. Teknik Menghafal Sebelum Tidur.
1. Membaca atau menghafal beberapa potong ayat sebelum tidur.
2. Semasa melelapkan mata, dengar kaset bacaan ayat-ayat tersebut dan bayangkan posisinya di minda kita.
3. Dengar kembali dari awal surah , juz atau hizib , atau mana-mana yang sesuai sehingga ayat yang telah dihafal . cuba bayangkan ayat-ayat yang didengar dari kaset di minda kita.

J. Teknik “ Mindmaping”
1. Bagi setiap Juz, buat 8 cabang , setiap cabang satu rubu’ . tulis ayat pertama rubu’ tersebut dicabagnya.
2. Bagi setiap surah, buat cabang bagi setiap pertukaran cerita atau rubu’.
3. Bagi setiap 10 juz, buat cabang bagi setiap juz , dan cabang yang lebih kecil bagi rubu’.


K. Mengekalkan Hafalan.
1. Jauhi maksiat mata , maksiat telinga dan maksiat hati.
2. Banyak berdoa , terutama waktu mustajab doa seperti ketika berbuka puasa , ketika belayar , selepas azan dan lain-lain lagi.
3. Kerjakan solat hajat kepada ALLAh.
4. Kerjakan solat Taqwiyatul hifz.
5. Menetapkan kadar bacaan setiap hari , contohnya selembar, setengah juz , 1 juz dan sebagainya.
6. Membaca pada waktu pagi dan mengulangnya pada waktu malam.
7. Jangan membaca ketika sedang bosan , marah atau mengantuk.
8. Menulis setiap ayat yang mutashabih.

Moga post yang terkini bermanfaat buat sahabat-sahabat yang lain. Ana telah mengaplikasikan beberapa teknik yang disebut di atas dan ternyata ianya berkesan. Namun , sahabat bolehlah menggunakan kaedah yang sudah biasa dilakukan bagi memudahkan penghafalan.

0 comments on "~ Kaedah Menghafal A-Quran ~"